Firmast
Prindi
 
 

LUGUPEETUD KLIENDID!

OLEME AVATUD!

Tehnoülevaatuspunkt Koongas avatud ja sõidukite tehnoülevaatust teostame tavapärastel kellaaegadel: 26.05; 28.05 ja 30.05

Tehnoülevaatuspunkt Koongas on traktorite ülevaatuse tõttu suletud 25.05; 27.05; 29.05

TÄPSUSTAVATE KÜSIMUSTE KORRAL tel 526 4831

Avaldame tulevased traktorite ülevaatuse teostamise kohad ja ajad jooksvalt kodulehel.

Võtame arvesse Teie soovid ja ettepanekud traktorite tehnoülevaatuse teostamise kohtade ja aja suhtes.

OÜ Koonga Tehno info tel 526 4831, 514 8031 või tel 447 5566 T-R 9.00 -17.00, L 9.00-13.00

E-posti aadress koongatehno@gmail.com

Sõidukid peavad vastama MKM 08.06.2011 määruses nr 39 kehtestatud nõuetele. Masina omanik või selle kasutaja peab esitama masina registreerimistunnistuse või selle B-osa, juhtimisõigust tõendava dokumendi või muu isikut tõendava dokumendi.

Koonga Tehno OÜ || Tööaeg T - R 9.00 - 17.00 , L 9.00 - 13.00 || koongatehno@gmail.com