Firmast
Prindi
 
 

Lugupeetud kliendid!

Ülevaatuspunkt on ajutiselt, alates 14.03.2020 kuni 30.03.2020 SULETUD

16.03.2020 planeeritud traktorite tehnoülevaatus Seliste - Tõstamaa - Tõhela ei toimu ja lükkub edasi.

Info jooksvalt kodulehel!

Koonga Tehno OÜ poolt teostatav traktorite ülevaatus 2020.a.

Avaldame ülevaatuse teostamise kohad ja ajad jooksvalt kodulehel.

Alates 30.03.2020 on graafik veel lahtine ja koostamisel.

Võtame arvesse Teie soovid ja ettepanekud traktorite tehnoülevaatuse teostamise kohtade ja aja suhtes.

OÜ Koonga Tehno info tel 526 4831, 514 8031 või tel 447 5566 T-R 9.00 -17.00, L 9.00-13.00

E-posti aadress koongatehno@gmail.com

Sõidukid peavad vastama MKM 08.06.2011 määruses nr 39 kehtestatud nõuetele. Masina omanik või selle kasutaja peab esitama masina registreerimistunnistuse või selle B-osa, juhtimisõigust tõendava dokumendi või muu isikut tõendava dokumendi.

Koonga Tehno OÜ || Tööaeg T - R 9.00 - 17.00 , L 9.00 - 13.00 || koongatehno@gmail.com     
 
 
Web disain